Vlaggen4 Afrikaans English Nederlands Deutch

Sport en Ontspanning

In April 1869 het daar in die "George Phoenix" 'n berig verskyn wat melding gemaak het van 'n gebeurtenis waaroor die skrywer self verwonderd was: Daar is naamlik digby Heidelberg 'n Krieketwedstryd gespeel — en die deelnemers was almal jong boere! "This is a step in the right direction", laat hy volg. Ongeveer vyftig jaar gelede het hier toe wel 'n Krieketklub bestaan, maar ná sowat tien jaar is dit ontbind om verlede jaar weer te herleef, dog geesdrif ontbreek nog. Die aanvoerders van die eertydse span was Ernest Engels en Kenneth McKillop wat dan ook in 1913 gekies is om vir die westelike gedeelte van die S.W.D.-unie teen die besoekende Britse M.C.C.-span te speel. Nog 'n Heidelberger, Lowenstein, was een van die reserwes.

'n Rugbyvoetbalklub is teen 1893 gestig en is kragtig gesterk deur die Daneel-broers wat aan die Victoria Kollege op Stellenbosch nie net as studente nie, maar ook as sportmanne uitgeblink het. Tinie is indertyd gekies as lid van die Suid-Afrikaanse span wat in 1892 teen die eerste Engelse toerspan gespeel het en die jongere Henry was een van die beroemde Springbokke wat in 1906 onder Paul Roos deur Groot-Brittanje getoer het. (Tinie se seun George het ook later in sy vader &8 spore gevolg en predikant sowel as Springbok geword.) Ander lede van die Heidelbergse klub wat vir ons land gespeel het, was Charlie Jones (1903), Danie Jackson (1906) en Buks Marais (1951). Daar word ook gesê dat die gevierde Bennie Osler sy eerste wedstryd in 'n Riverdalse skoolspannetjie op Heidelberg gespeel het. Junior bekers het etlike kere na Heidelberg gekom, maar slegs in 1910 het 'n Heidelbergse span, onder Prok. Gordon, die Senior N.C.C.R.-Beker verower. Skoolvoetbal het sedert 1930 groot vordering gemaak en in 1934 is hier 'n begin gemaak met die gewilde nuwe stelsel van seuns volgens gewig en nie volgens ouderdom te laat speel nie. Ook Atletiek het aanmerklik gevorder sedert Liggaamsopvoeding in die skool meer aandag geniet.

Tennis het byna tagtig jaar gelede na Heidelberg gekom toe Parlementslid Jan Human die vreemde spane en 'n net uit Kaapstad saamgebring het. 'n Baan is skuins oorkant sy woning aan Fouriestraat aangelê en onder die eerste spelers was Henry Hopkins, snr. en Helgard du Preez. Tans is daar drie goeie bane aan die hoofstraat en spelers neem gereeld aan die S.W.D.-kompetisies deel en kry ook plekke in interprovinsiale spanne.

Nadat Gholf vroeër naby die diptenk gespeel is, het die klub 'n pragtige baan net oorkant die rivier gekry.

Teen 1910 is daar op die rant net buitekant die dorp en links van die ou Baai se Pad met resies gejaag en 'n behoorlike Jokkieklub is opgestel met Dr. G. H. W. de Labat as voorsitter, P. J. Uys as sekretaris en C. W. Townsend, E. D. Engels, James du Preez, Marcus en Nic. Friedman, Henry Hopkins, jnr., Jim Munnik, Willie Hall en Hendrik Odendaal as ander lede. Na verneem word, het die klub ongewild geraak toe "Bookies" op die toneel verskyn het en in 1912 is die Jokkie-klub in 'n Rekreasieklub omskep deur wie die teenswoordige voetbalveld van die Munisipaliteit verkry en van 'n omheining sowel as die bestaande pawiljoen voorsien is. In 1934 het die Voetbalklub die ou Rekreasieklub met sy bate en laste - meer van laasgenoemde! - oorgeneem.

Swem was nog altyd 'n gewilde sportsoort onder oud en jonk en hopelik kan die swembad wat tans in aanbou is, tydens die Eeufees geopen word.

Sedert daardie dag in Desember 1776 toe die Weledele Hendrik Swellengrebel 'n aantal "redelyke goede zoogenaamde kabeljaauwen" by die mond van die Breërivier gevang het, was daar nog altyd hengelaars om te spog met knewels wat aan die Heidelbergse kus uitgetrek is en 'n jaar gelede is die stigting van 'n hengelaarsklub in vooruitsig gestel.

Ook trek die lieflike koelte van die staatsbosplantasie te Strawberryhill in die arm somermaande nog altyd piekniekgangers. Hier is teen 1896 met die aanplant van bome op klein skaal begin, maar die hoofdoel is om die pragtige inheemse boomsoorte van die gewilde ou Grootvadersbosch te beskerm, sommige waarvan reeds in die agtiende eeu met uitroeiing bedreig is.