Vlaggen4 Afrikaans English Nederlands Deutch

Wapen uit biblitheekWapen HeidelbergWapen krant

Heidelberg se dorpswapen:

Heidelberg is vernoem na die stad in Duitsland - daarom is gedeeltes van die stad se wapen ook op Heidelberg se wapen.

Die springende leeu verteenwoordig Heidelberg, Duitsland. hulle agtergrond is blou, maar ons agtergrond is groen om die landelikheid aan te dui.

Die goue Bybel kom uit 'n ou wapen en dui op die rol wat die kerk speel in die dorp se verlede en hede.

Die rooi agtergrond is simboliek van lewenskrag en energie.

Die aalwyn is tiperend van die landskap en die wit agtergrond die simbool van reinheid.

Die leuse - Geloof en Toewyding - vul die simboliek aan en die goue kroonmuur bo staan vir burgerlike gesag.